Quỹ khuyến học

Lời kêu gọi phát tâm công đức tôn tạo di tích lịch sử thờ Đức thánh Chử Đồng Tử

Ban liên lạc lâm thời Họ Chử Việt Nam kêu gọi các cá nhân, gia tộc, chi và họ Chử […]

Dự thảo Điều lệ Quỹ khuyến học của Họ Chử Việt Nam

DỰ THẢO Điều lệ Quỹ khuyến học của Họ Chử Việt Nam Hiếu học là một truyền thống quý báu […]

2 nam sinh 10X Sài Gòn chế tạo “Găng tay chuyển ngữ” giúp người câm điếc có thể nói chuyện bằng lời

Sản phẩm khoa học giàu tính nhân văn đã giúp Phạm Thiên Tân và Chử Hoàng Minh Đức giành được […]