Học bổng

2 nam sinh 10X Sài Gòn chế tạo “Găng tay chuyển ngữ” giúp người câm điếc có thể nói chuyện bằng lời

Sản phẩm khoa học giàu tính nhân văn đã giúp Phạm Thiên Tân và Chử Hoàng Minh Đức giành được […]