Lời kêu gọi phát tâm công đức tôn tạo di tích lịch sử thờ Đức thánh Chử Đồng Tử 16/07/2018

Ban liên lạc lâm thời Họ Chử Việt Nam kêu gọi các cá nhân, gia tộc, chi và họ Chử Việt nam phát tâm công đức tôn tạo di tích Đình Làng Chử Xá, nơi thờ Đức thánh Chử Đồng tử tại Thôn Chử Xá, Xã Văn Đức, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội.

Ngày 14/7/2017, Ban liên lạc lâm thời Họ Chử Việt Nam đã đến Chử Xá gặp gỡ đại diện Ban quản lý di tích Đình Chử Xá để tìm hiểu tiến độ trùng tu di tích Đình Chử Xá.
Theo đánh giá của đại diện Ban quản lý di tích, với sự đầu tư kinh phí của Thành phố Hà Nội, việc trùng tu di tích Đình Chử Xá đã đạt được trên 60% khối lượng công việc, trong đó đã hoàn thành cơ bản 3 hạng mục quan trong nhất là Hậu Cung, Trung Đường và Tiền Đường. Do kinh phí của Thành phố cấp chỉ đủ để chi phí cho xây dựng cơ bản, Ban quản lý di tích cho biết đã lên kế hoach kêu gọi phát tâm công đức để bổ sung, làm mới một số hạng mục bài trí trong Hậu Cung, Trung Đường và Tiền Đường như một số đồ thờ, câu đối, sập bày đồ lễ …

 
Trung Đường là nơi thờ Đức Thánh Chử Đồng Tử cũng đã được sắp đặt lại. Ngai thờ Đức thánh Chử Đồng Tử trước đây đặt quay ngang ở gian bên trái nay đã được chuyển về đặt ở chính giữa Trung Đường. Tại Trung Đường cần bổ sung mới 2 đôi câu đối.

Sau khi hội ý cân nhắc về mặt ý nghĩa, các thành viên Ban liên lạc lâm thời có mặt tại cuộc gặp đã đi đến nhất trí xin công đức 2 đôi câu đối tại Trung Đường, nơi đặt Ngai thờ Đức Thánh Chử Đồng Tử. Bên cạnh đó, một số thành viên có mặt đã xin công đức với tư cách cá nhân một số đôi câu đối, sập cho Hậu Cung và Tiền Đường.
Do Quỹ hiện nay chỉ còn đủ để công đức một đôi câu đối, Ban liên lạc lâm thời kêu gọi các thành viên, gia đình, gia tộc, chi nhánh Họ Chử tùy tâm đóng góp kinh phí để hoàn tất việc công đức cả hai đôi câu đối tại Trung Đường. Các cá nhân có điều kiện có thể liên hệ với Ban quản lý di tích Đình Chử Xá để trực tiếp phát tâm công đức một hạng mục cụ thể nào đó.
Thông tin đóng góp xin vui lòng liên hệ với Trưởng Ban liên lạc lâm thời Họ Chử Việt Nam ( TS. Chử Đức Nhã, Di động: 0912361901) hoặc Đại diện Thôn Chử Xá (anh Hà, Trưởng thôn: 01687890469; anh Long Phó thôn: 0973334806).

Rất mong nhận được sự hưởng ứng của các thành viên Họ Chử.
Thay mặt Ban LLLT Họ Chử Việt Nam.
TS. Chử Đức Nhã
Di động: 0912361901
Email: nhaducchu@gmail.com

Tag :