TS. Chử Mạnh Hưng 09/06/2017

TS. Chử Mạnh Hưng sinh ngày  28/12/1984, hiện đang công tác tại Viện Đào tạo Quốc tế về Khoa học Vật liệu – Trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Anh tham gia nghiên cứu chế tạo và đo đạc đặc tính của vật liệu nano bán dẫn, chế tạo linh kiện dựa trên các vật liệu nano phục vụ mục đích ứng dụng trong cảm biến khí, thiết bị điện tử quang, và cảm biến sinh học.


Họ và tên: Chử Mạnh Hưng

Học hàm, học vị: Tiến sĩ
Ngày tháng năm sinh: 28/12/1984
Vị trí công tác: Giảng viên, Trợ lý khoa học Viện ITIMS
Địa chỉ làm việc: tòa nhà ITIMS, C10, ĐHBKHN
Email: mhchu@itims.edu.vn
Điện thoại: 04-38680787
Fax: 84-4-8692963

2. Lĩnh vực hoạt động khoa học

 • Tổng hợp và nghiên cứu đặc tính cấu trúc của vật liệu bán dẫn có cấu trúc nano ứng dụng trong cảm biến
 • Nghiên cứu tổng hợp vật liệu 2D
 • Nghiên cứu đặc tính cấu trúc của vật liệu bằng phương pháp tiên tiến sử dụng nguồn synchrotron

3. Thành tích, giải thưởng

 • Học bổng Marie-Curie Initial Training Network của ủy ban Châu âu (EC 2011-2014).

4. Quá trình đào tạo

Bằng cấp

Năm tốt nghiệp

Lĩnh vực/Trường

Tiến sĩ

2014

Khoa học vật liệu/Đại học bách khoa Grenoble Alpes và viện ESRF, Pháp

Thạc sĩ

2011

Khoa học và kĩ thuật vật liệu điện tử/Đại học Quốc gia Kyungpook, Hàn Quốc

Kỹ sư

2008

Vật liệu điện tử/Đại học Bách Khoa Hà Nội

5. Tóm tắt quá trình công tác

 • 2009 – 2011: Làm nghiên cứu và học viên cao học tại trường Đại học Quốc gia Kyunpook, Hàn Quốc
 • 2011 – 2014: Nghiên cứu sinh tại trường đại học Bách khoa Grenoble Alpes và Viện ESRF, Pháp
 • 2014 – 2016: Làm nghiên cứu sau tiến sĩ (postdoc) tại Viện Synchrotron SOLEIL, Pháp
 • 2016 – hiện tại: Giảng viên Viện ITIMS – Đại học Bách Khoa Hà Nội

6. Các công trình khoa học điển hình

 • Đang chủ nhiệm 01 đề tài nghiên cứu quỹ Nafosted (MS 103.02-2015.88)
 • 07/2014 – 01/2016: Đã tham gia và bảo vệ thành công đề tài MOON, tài trợ bởi Qũy nghiên cứu quốc Pháp  (project ref. ANR-11-NANO-0014)”
 • 04/2011 – 06/2014: Đã tham gia và bảo vệ thành công đề tài NANOWIRING, tài trợ bởi Uỷ ban Châu âu thông qua Marie Curie Initial Training Network (EU project ref. PITN-GA-2010-265073)

7.      Các giáo trình đã biên soạn

 • Sách chuyên khảo về kỹ thuật đo: Single semiconductor nanowires studied by a hard X-ray nanoprobe”, ISBN: 978-3-639-76702-5, publisher: scholar’s press (2015)

Tag :