Thông báo mời họp Ban LLLT Họ Chử Việt Nam 06/2019 19/06/2019

Ban liên lạc lâm thời Họ Chử Việt Nam tổ chức họp bàn kế hoạch gặp gỡ Họ Chử Việt Nam mặt năm 2019, thông tin cụ thể như sau:

1. Mục đích:
– Kế hoạch tổ chức gặp mặt kỷ niệm 07 năm thành lập (12/8/2012 – 12/8/2019);
– Chủ trường kết nối, giao lưu với các thành viên Họ Chử Việt Nam tại Bắc Ninh
– Thông qua chủ trương, định hướng phát triển của Ban Liên Lạc lâm thời trong thời gian tới.
2. Thời gian, địa điểm:
– Thời gian: 18h00 ngày 20/06/2019
– Địa điểm dự kiến: 70 Lê Văn Hưu, Hai Bà Trưng, Hà Nội
3. Thành phần mời tham dự:
– Trưởng ban Liên lác lâm thời: TS. Chử Đức Nhã (Chủ trì);
– Các Phó Trưởng ban liên lac lâm thời;
– Đại diện một số thành viên Họ Chử Việt Nam;
– Thành phân khác muốn tham gia (xin liên lạc với Trưởng ban TS. Chử Đức Nhã 0912361901).

Trân trọng kính mời các Phó Trưởng ban, Đại diện các chi, tộc, gia đình Họ Chử Việt Nam quan tâm tham dự.

Phó trưởng Ban LLLT Họ Chử Việt Nam

TS. Chử Đức Hoàng

Tag :