Thông báo danh sách phát tâm công đức tôn tạo Đình làng Chử Xá 10/09/2018

Hưởng ứng lời kêu gọi phát tâm công đức tôn tạo Đình Chử Xá của Ban liên lạc lâm thời Họ Chử Việt Nam nhiều cá nhân, doanh nghiệp và gia tộc Họ Chử Việt Nam đã đóng góp vào Quỹ công đức bằng tiền và hiện vật quý với tổng giá trị tính đến ngày 10/9/2018 dự kiến khoảng 300 triệu đồng. Ban liên lạc lâm thời Họ Chử Việt Nam kêu gọi các cá nhân, doanh nghiệp và gia tộc Họ Chử Việt Nam ở khắp mọi miền đất nước phát tâm công đức tiếp tục đóng góp vào Quỹ công đức chung của Ban liên lạc lâm thời Họ Chử Việt Nam để đủ số tiền công đức 2 đôi câu đối tại Trung Đường trước ngày 30/9/2018.

Kính gửi: – Ban Liên lạc lâm thời Họ Chử Việt Nam

               – Cộng đồng dòng Họ Chử Việt Nam

             Khu di tích lịch sử Đình làng Chử Xá, Xã Văn Đức, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội là nơi thờ Đức thánh Chử Đồng Tử đang trong giai đoạn tôn tạo. Vừa qua, Ban liên lạc lâm thời Họ Chử Việt Nam đã làm việc với chính quyền địa phương, trưởng ban quản lý và thống nhất phát tâm công đức 02 đôi câu đối tại Trung Đường thuộc Đình Chử Xá với tổng kinh phí khoảng 50.000.000 (Năm mươi triệu đồng).

Hưởng ứng lời kêu gọi phát tâm công đức tôn tạo Đình Chử Xá của Ban liên lạc lâm thời Họ Chử Việt Nam nhiều cá nhân, doanh nghiệp và gia tộc Họ Chử Việt Nam đã đóng góp vào Quỹ công đức bằng tiền và hiện vật quý. Danh sách các cá nhân, doanh nghiệp và gia tộc phát tâm công đức tôn tạo Đình làng Chử Xá và đăng ký công đức trực tiếp một số hiện vật quý cập nhật đến hết ngày 31/8/2018 như sau:

  1. Danh sách đóng góp vào Quỹ công đức 02 đôi câu đối tại Trung Đường:

(Tổng trị giá 02 đôi câu đối tại Trung Đường dự kiến 50 triệu đồng)

TT Họ và tên Nơi ở/Quê quán Số tiền (đồng)
1 Chử Đức Nhã Hai Bà Trưng/Vạn Phúc, Thanh Trì, Hà Nội

1,000,000

2 Chử Văn Oanh Hoàng Mai/Vạn Phúc, Thanh Trì, Hà Nội

1,000,000

3 Chử Văn Huệ Vân Nội, Đông Anh, Hà Nội

1,000,000

4 Chử Khắc Minh Lâm Thao, Phú Thọ      1,000,000
5 Chử Xuân Quang TP. Lào Cai (gốc Chử Xá)         500,000
5 Chử Linh Chi Sơn La (gốc Chử Xá)         500,000
7 Chử Trọng Tứ Xã, Lâm Thao, Phú Thọ         500,000
8 Chử Quang Thắng Thanh Ba, Phú Thọ/ Hà Nội      1,000,000
9 Chử Long Hải Hà Nội      1,000,000
10 Chử Đức Hoàng Hội Phụ, Đông Hội, Đông Anh, Hà Nội

5,000,000

11 Các thành viên gia đình cụ Bảy: Chử Đức Toàn, Chử Đức Hạnh Hoàn Kiếm/Vạn Phúc, Thanh Trì, Hà Nội

10,000,000

  Tổng  

22,500,000

  1. Danh sách đăng ký công đức trực tiếp từng hạng mục:
TT Họ và tên Nơi ở/Quê quán Hạng mục công đức
1 Chử Văn Hướng Đồng Kỵ, Bắc Ninh 1 đôi câu đối và

1 sập thờ tại Hậu Cung

(tổng trị giá 70 triệu đồng)

3 Chử Đức Tuyến Hà Đông/ Vạn Phúc, Thanh Trì, Hà Nội 1 đôi câu đối tại Tiền Đường

(trị giá 30 triệu đồng)

2 Các thành viên gia đình cụ Bảy: Chử Văn Kiện, Chử Văn Thân, Chử Văn Canh Hoàn Kiếm/Vạn Phúc, Thanh Trì, Hà Nội 1 đôi câu đối tại Hậu Cung

(trị giá 20 triệu đồng)

4 Chử Văn Nhâm

(con cụ Bảy)

Đống Đa/ Vạn Phúc, Thanh Trì, Hà Nội 1 sập thờ

(trị giá 50 triệu đồng)

5 Chử Văn Dũng

(cháu cụ Bảy)

Cầu Giấy/ Vạn Phúc, Thanh Trì, Hà Nội 1 sập thờ

(trị giá 50 triệu đồng)

Ban liên lạc lâm thời Họ Chử Việt Nam kêu gọi các cá nhân, doanh nghiệp và gia tộc Họ Chử Việt Nam ở khắp mọi miền đất nước phát tâm công đức tiếp tục đóng góp vào Quỹ công đức chung của Ban liên lạc lâm thời Họ Chử Việt Nam để đủ số tiền công đức 2 đôi câu đối tại Trung Đường trước ngày 30/9/2018.

Thông tin chi tiết liên hệ: TS. Chử Đức Nhã (Trưởng ban)

Điện thoại: 0912361901     Email: blllt@hochu.vn

Trân trọng cám ơn./.

 

Tag :