Thăm dò ý kiến: Mẫu huy hiệu Họ Chử Việt Nam 17/07/2019

Mẫu huy hiệu của Họ Chử Việt Nam được sử dụng chữ Chử số hóa từ tài liệu, biểu mẫu do Cộng đồng Họ Chử tại Bắc Ninh giới thiệu.

Kính đề nghị anh chị em Cộng đồng họ Chử đóng góp ý kiến và nhận xét về địa chỉ blllt@hochu.vn trước ngày 25/07/2019.

Link file gốc và file thiết kế:

https://drive.google.com/file/d/1X1wKP75ahJdsAXbfQs-3Ll6nt191_TZz/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1X0F7acykZph6HPCHquQ68YCn4_C6NshE/view?usp=sharing

Trân trọng!

Tag :