Phả đồ họ Chử – Xã Sai Nga, Cẩm Khê, Phú Thọ 10/09/2018

Sai Nga là một xã thuộc huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ, Việt Nam. Xã Sai Nga có diện tích 4,02 km², dân số năm 1999 là 4232 người, mật độ dân số đạt 1053 người/km². Tại đây có khá nhiều thành viên Họ Chử sinh sống. Phả đồ họ Chử – Xã Sai Nga, Cẩm Khê, Phú Thọ với khoảng 12 đời.

Gia phả hay gia phổ là bản ghi chép tên họ, tuổi tác, ngày giỗ, vai trò và công đức của cha mẹ, ông bà, tiên tổ và mộ phần của một gia đình lớn hay một dòng họ. Gia phả có thể được coi như một bản sử ký của một gia đình hay một dòng họ. Gia phả có khi gọi là Phổ ký, có khi là Phổ truyền. Các nhà Tông thất (dòng dõi vua quan), có khi gọi gia phả của vương triều mình hay gia tộc mình bằng từ ngữ trân trọng hơn: Ngọc phả, Thế phả…

Tại các nước Đông Á, chịu ảnh hưởng của Đạo Khổng, các thế hệ sau trong dòng họ hay vương triều phải giữ đạo Trung đạo Hiếu. Việc xây dựng và lưu truyền gia phả được xem là một cách ghi nhớ công ơn tổ tiên, gây dựng lòng tự hào trong dòng tộc. Ở Tây phương, người ta có tập tục làm cây phả hệ hay phả đồ, tương tự như Tông đồ của người Hoa hay người Việt. Một Tông đồ, một Gia phả, một Phả ký, một Phổ truyền dù đơn sơ hay súc tích cũng đều trở nên những tài liệu quý báu cho nhà xã hội học, nhà sử học về sau. Nó còn có thể hữu dụng cho những nghiên cứu về tâm lý, về di truyền học, huyết học, y học nữa.

Hình ảnh Nhà thờ Họ Chử tại Sai Nga, Cẩm Khê, Phú Thọ.

Thông tin đầu mối liên hệ: Anh Chử Quang Thắng, ĐT: 0915675054

 

Tag :