Mặt trận tổ quốc quận Hoàng Mai triển khai kế hoạch và công bố quyết định thành lập đoàn giám sát công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn Quận năm 2018 đối với 02 phường Giáp Bát, Trần Phú 12/09/2018

Thực hiện Kế hoạch số 27/KH-MTTQ-BTT ngày 13/11/2017 của Ban Thường trực UB MTTQ quận Hoàng Mai về giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền của MTTQ và các đoàn thể chính trị – xã hội quận năm 2018 đã được Quận ủy Hoàng Mai phê duyệt tại Văn bản số 629-CV/QU ngày 30/01/2018; Quyết định số 15/QĐ-MTTQ-BTT ngày 27/7/2018 của Ban Thường trực UB MTTQ quận Hoàng Mai thành lập Đoàn giám sát công tác quản lý trật tự xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ trong công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn quận Hoàng Mai năm 2018

Ban Thường trực UB MTTQ quận đã tổ chức triển khai kế hoạch và công bố quyết định thành lập đoàn giám sát công tác quản lý trật tự xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ trong công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn quận Hoàng Mai năm 2018 đối với 02 phường: Giáp Bát, Trần Phú vào sáng ngày 03/8/2018. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Anh Cường – UVTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ quận; các đồng chí trong Ban Thường trực Ủy ban MTTQ quận; đại diện Ban Dân vận Quận ủy; các đồng chí lãnh đạo các tổ chức chính trị – xã hội là thành viên đoàn giám sát; Chủ tịch HĐND, UBND, Chủ tịch Ủy ban MTTQ, Trưởng Ban TTND 02 phường Giáp Bát, Trần Phú.

Tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ quận Chử Đức Ngọc đã triển khai kế hoạch đồng thời công bố quyết định thành lập đoàn giám sát theo kế hoạch.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Anh Cường – UVTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ quận đã nhấn mạnh yêu cầu đối với mỗi tập thể, cá nhân liên quan trong nhiệm vụ giám sát đảm bảo việc giám sát phải thực hiện theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, phát huy công khai, dân chủ trong quá trình giám sát. Các thành viên trong đoàn phối hợp chặt chẽ, nêu cao trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ giám sát theo quy định. Các tổ chức, cá nhân liên quan báo cáo, cung cấp tài liệu, hồ sơ để đoàn giám sát thực hiện nhiệm vụ giám sát theo quy định. Việc thực hiện tốt các yêu cầu trên nhằm mục đích  trong việc giám sát của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội để thực hiện tốt công tác quản lý trật tự xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ trong công tác quản lý trật tự xây dựng; đồng thời nâng cao ý thức trách nhiệm chấp hành pháp luật của các tổ chức, cán bộ, công chức trong công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn quận Hoàng Mai. Thông qua giám sát phát hiện hạn chế, vi phạm (nếu có) kiến nghị với các cấp có thẩm quyền khắc phục, xử lý vi phạm để nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý trật tự xây dựng.

Sau buổi họp này, đoàn giám sát sẽ tổ chức giám sát với nội dung cụ thể là giám sát công tác quản lý trật tự xây dựng và việc thực hiện quy chế dân chủ trong công tác quản lý trật tự xây dựng thời điểm từ 01/01/2018 đến 30/6/2018. Đoàn giám sát sẽ tiến hành trực tiếp giám sát tại UBND phường Giáp Bát và UBND phường Trần Phú từ ngày 15/8/2018 đến ngày 25/8/2018.

Tag :