Lễ dâng hương tại Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu – Quốc Tử Giám 01/10/2022

Ngày 1 tháng 10 năm 2022, đại diện Ban liên lạc họ Chử Việt Nam cùng các giáo sư, tiến sĩ dòng họ Chử đã tổ chức Lễ dâng hương tại Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Kính mong: Liệt vị thánh hiền phù hộ dòng họ Chử Việt Nam Không ngừng phát triển, lập nhiều thành tích, đạt đức, đạt tài; tiếp bước cha ông góp phần dựng xây nước mạnh, dân giầu đất nước hiện đại văn minh; sánh vai các cường quốc năm châu, tỏa sáng nghìn năm, non sông nước Việt Nam.

CHÚC VĂN

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Thủ đô Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2022, tức ngày mùng 6 tháng 9 năm Nhâm Dần

Dòng họ Chử Việt Nam

Tổ chức Lễ dâng hương tại Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu – Quốc Tử Giám

 Chúng con Sắm sanh lễ vật, hương hoa quả phẩm, tinh khiết tâm thành

Kính dâng lên:Các bậc tiên thánh, tiên hiền mở nguồn đạo học

Đức Hoàng đế Lý Thánh Tông

Đức Hoàng đế Lý Nhân Tông

Đức Hoàng đế Lê Thánh Tông

Danh sư Tư nghiệp Quốc Tử Giám Chu Văn An.

Cùng liệt vị danh nhân văn hoá…

Dạ, trước linh vị kính thưa:

Tinh hoa tích tụ, đất Thăng Long văn hiến nghìn năm

Tú khí hào hùng, dân Lạc Việt nhân tài rạng rỡ

Khuê Văn Các biểu tượng huy hoàng

Quốc Tử Giám Nho gia sự nghiệp

Lịch sử kế thừa, Anh linh nối tiếp…

*****

Nhớ linh xưa:Các bậc tiên thánh, tiên hiền mở nguồn đạo học

Hoàng đế Lý Thánh Tông – Uy vũ hiển hách – Sáng lập Văn Miếu – Khởi nguồn đạo học…

Hoàng đế Lý Nhân Tông – Tôn trọng nhân tài  – Đặt khoa Minh kinh – Lập Quốc Tử Giám…

Hoàng đế Lê Thánh Tông – Văn vũ kiêm toàn – Dựng bia tiến sĩ – Đề cao hiền tài…

Văn Trinh Công Chu Văn An – Tư nghiệp Quốc Tử Giám

Học vấn uyên thâm – Đạo cao đức trọng

Không cầu danh lợi  – Bình dị thanh liêm

Tiết tháo cương trực – Lẫm liệt uy nghi

Gương sáng để lại muôn đời – Công danh lưu truyền mãi mãi…

Con cháu họ Chử muôn đời tự hào, truyền thống Tổ tiên:

Nam Thiên Bất Tử, Chử Đồng Tử Tiên Ông

Thần thông bảo Chử; Danh tính tự nhiên;

Tiên Đồng xuất hiện; Đạo pháp vô biên;

Kỳ phùng phối hợp; Đế nữ giao duyên;

Di hương Đông Nhạc; Bất tử Nam Thiên;

Đời Hùng Vương, tháng hai mùng tám

Đức Thần Tiên hạ giáng cõi trần

Vào nhà họ Chử Cù Vân

Mấy đời tích đức, âm công hải hà.

Phủ Khoái Châu, quê nhà Chử Xá,

Vẻ uy nghi phẩm giá kỳ thanh

Mặt người tỏ ánh quang minh

Thân tiên, cốt Phật, tinh anh khác đời.

Bất tử Nam Thiên, Chử Tử Đồng

Uy linh vang động khắp xa gần

Treo gương tu đức soi kim cổ

Truyền đạo quang minh, độ thế trần

Chia khố nhường cha, đầy hiếu kính.

Ra tay cứu vớt, kẻ trầm luân

Lòng son đỏ ối, vàng tô thắm

Trung hiếu, thần tiên Thượng Đẳng Thần.

Kính lễ: Nam Thiên Thượng Thượng Đẳng, tối linh thần, Chử Đồng Tử Tiên Ông, Chí Đức, Đại Thiên Tôn.

Gương sáng bốn vị, tiến sĩ họ Chử:

Tiến sĩ Chử Phong, đỗ Đệ tam giáp, Nhâm Thìn đăng bảng; Hồng Đức triều Lê; Giám Sát Đề Hình; chức quan Ngự Sử; Triều Minh đi sứ, lưỡng quốc vang danh.

Tiến sĩ xuất thân, là Chử Thiên Khải, đỗ khoa Nhâm Tuất, Cảnh Thống triều Lê. Bia Văn Miếu ghi: Làm quan Tham Chính. Khi mất truy tặng: Lại bộ Thị Lang, tước Tường Sơn Bá.

Tiến sĩ xuất thân, đỗ đệ nhị giáp, là Chử Sư Đổng; đăng khoa Giáp Tuất, Hồng Thuận triều Lê, Bia Văn Miếu ghi: Thượng thư chức lớn.

Tiến sĩ xuất thân, đỗ đệ tam giáp, là Chử Sử Văn; đỗ năm Giáp Thìn, Quảng Hòa niên đại, thong dong tự tại, trí sĩ về hưu, chức trọng đương triều, làm quan Tham Chính.

 Nay:

Vận hội nước nhà đổi mới

Noi theo ý tiền nhân tạc trên bia Tiến sĩ:

Hiền tài là nguyên khí của quốc gia

Thực hiện lời Bác Hồ dạy

Vì lợi ích mười năm trồng cây

Vì lợi ích trăm năm trồng người…

Theo gương các bậc tiên thánh, tiên hiền

Dòng họ chúng con

Nguyện đem công sức

Khuyến học khuyến tài

Đèn sách miệt mài

Bội phần gắng sức

Bảo tồn thuần phong, mỹ tục

Đề cao đạo lý, kỷ cương

Chăm lo giáo dục thế hệ tương lai

Vượt mọi khó khăn luyện rèn tích cực

Kính mong: Liệt vị thánh hiền phù hộ

Dòng họ Chử Việt Nam

Không ngừng phát triển

Lập nhiều thành tích, đạt đức, đạt tài

Tiếp bước cha ông

Góp phần dựng xây

Nước mạnh, dân giầu

Đất nước hiện đại văn minh

Sánh vai các cường quốc năm châu

Tỏa sáng nghìn năm, non sông nước Việt…

Chúng con:

Muôn vàn thành kính, đội đức anh linh

Kính thỉnh Thánh Tổ Chử Đồng Tử Tiên Ông

Chư vị Đế Chúa, Tiên Hiền.

Vạn phép uy linh.

Đồng lai hân hưởng.

Cẩn cáo !

 

Tag :