Chương trình tổ chức sự kiện ngày 11-08-2019 tại Đồng Kỵ 22/07/2019

Ban Liên lạc lâm thời Họ Chử Việt Nam xin thông báo Chương trình dự kiến sự kiện Gặp mặt Họ Chử Việt Nam năm 2019 và Ra mắt Câu lạc bộ Doanh nhân Họ Chử Việt Nam” như sau:

Thời gian: 8h30 – 13h00 ngày 11 tháng 8 năm 2019 (tức ngày 11 tháng 07 Kỷ Hợi)

Địa điểm:  Nhà Trai Đường, Khu Di tích Phường Đồng Kỵ, Thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh.

Đơn vị tổ chức: Ban liên lạc lâm thời Họ Chử Việt Nam, Đại diện dòng Họ Chử tại Phường Đồng Kỵ, Đại diện Chính quyền và Ban di tích Phường Đồng Kỵ.

Thành phần tham dự: Dự kiến 400 người gồm: Đại diện dòng Họ Chử tại các Tỉnh, Thành phố trong cả nước; Ban liên lạc lâm thời Họ Chử Việt Nam; Thành viên Câu lạc bộ Doanh nhân Họ Chử Việt Nam; Đại diện Chính quyền, Ban di tích Phường Đồng Kỵ.

Cụm di tích Đình – Đền – Chùa Đồng kỵ nơi sẽ diễn ra sự kiện gặp mặt của Họ Chử Việt Nam năm 2019

CHƯƠNG TRÌNH SỰ KIỆN
8.30 – 9.00 Đón tiếp đại biểu
9.00 – 9.05 Chào cờ, quốc ca
9.05 – 9.15 Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu
9.15 – 9.30 Báo cáo quá trình hoạt động 07 năm 2012-2019
9.30 – 9.45 Phát biểu của Đại diện Họ Chử Phường Đồng Kỵ
9.45 – 10.00 Phát biểu của Đại diện chính quyền Phường Đồng Kỵ
10.00 – 10.50 Ra mắt Câu lạc bộ Doanh nhân Họ Chử Việt Nam
10.50 – 11.00 Phát biểu của Chủ nhiệm Câu lạc bộ Doanh nhân Họ Chử Việt Nam
11.00 – 11.15 Phát biểu tổng kết của Trưởng ban Liên lạc lâm thời Họ Chử Việt Nam
11.30 – 13.00 Dự tiệc và giao lưu

Tag :