Ban Liên Lạc Dòng Họ Chử Việt Nam (lâm thời) họp trù bị 14/06/2017

Cuộc họp trù bị lần thứ nhất của Ban Liên Lạc Dòng Họ Chử Việt Nam (lâm thời) đã diễn ra ngày 14/6/2017 tại Hà Nội với mục tiêu là Kết nối các chi, các nhánh những người mang Dòng Họ Chử trên toàn Việt Nam. Cuộc họp có sự tham dự của các thành viên Họ Chử Việt Nam từ 4 vùng tại Hà Nội, Bắc Ninh và Phú Thọ.

Từ trái qua phải: Chử Đức Tuyến, Chử Văn Hướng, Chử Bá Phượng, Chử Đức Hoàng, Chử Bá Luân

Nhiệm vụ chính của Ban Liên Lạc Dòng Họ Chử Việt Nam (lâm thời):
1. Kết nối dòng họ Chử từ thành viên ở các nơi, ban tự phân công và tổ chức hoạt động hướng tới buổi ra mắt của Ban Liên Lạc Dòng Họ Chử Việt Nam (lâm thời) vào ngày 12/08/2017 tại Hà Nội.
2. Tổ chức ngày họp mặt thường niên của Ban, tu chỉnh và điều chỉnh các cơ chế hoạt động của Ban và câc thành viên.
3. Lên kế hoạch hàng năm, đưa ra các hoạt đọng ngày giỗ/lễ Đức Thánh Chử Đồng Tử tại Văn Đức, Lễ hội tại Đa Hòa. (11/2 hoặc 12/2 âm) Tổ chức gặp mặt, giao lưu.

Từ trái qua phải: Chử Văn Oanh, Chử Đức Nhã, Chử Đức Toàn, Chử Văn Kiện và Chử Đức Hạnh 

Nội dung trao đổi chính:

1.     Họ chử truyền thống từ Chử Đồng Tử, năm 235 trước công nguyên. Một trong tứ bất tử của Việt Nam. Gốc họ Chử tại Chử Xá, hiện vẫn còn mộ của bố, mẹ Chử Đồng Tử Tại đây. Vạn Phúc có 2 chi họ Chử với khoảng 9 đời, một số chi khác chưa xây (chú Hiến, với 6 đời). Họ Chử Việt Nam hoạt động từ 6/2012 và chính thức từ 8/2012.

2.     Hiện nay có 72 xã có Họ Chử sinh sống. Hàng năm, vào tháng giêng và tháng 2 hàng năm có tới 27 xã có tổ chức sự kiện họ Chử. Đền thờ Chử Đồng Tử tại Xã Bình Minh đã được 2 Tổng Bí Thư về thăm.

3.     Buổi trao đổi hôm nay có sự tham gia của 12 người, gồm các thành viên Họ Chử tại Vạn Phúc, Từ Sơn, Đông Hội, Cẩm Khê – Phú Thọ tham dự tại đây. (4 Chi). Nhà thơ Chử Văn Long gửi tặng tập thơ và gửi thư. Đề nghị liên hệ với Viện Hán Nôm để thu thập và dịch các tài liệu về Họ Chử.

4.     Các thành viên trao đổi và cùng đề xuất xây dựng hoạt động Họ Chử Việt Nam hàng năm về thắp hương tại nguồn gốc họ Chử. Nguồn gốc đã cơ bản xác định tại Chử Xá.

5.     Các thành viên trao đổi, thống nhất đề cử Ban liên lạc lâm thời gồm các thành viên sau:

a.     Trưởng Ban: Chử Đức Nhã (Thanh Trì, Hà Nội)

b.     Phó trưởng Ban khác:

                                                  i.     Chử Đức Hoàng (Đông Anh, Hà Nội)

                                                ii.     Chử Văn Hướng (Đồng Kỵ, Bắc Ninh)

                                              iii.     Chử Bá Phượng (Thanh Trì, Hà Nội)

                                              iv.     Chử Bá Luân (Phụ trách kết nối Thường Tín, Hà Nội)

                                                v.     Chử Quang Thắng (Cẩm Khê, Phú Thọ)

c.     Thư Ký: Chử Đức Toàn (Thanh Trì, Hà Nội)

d.     Chử Đức Tuyến (Thanh Trì, Hà Nội- Văn phòng phụ trách kết nối dòng họ, vận động thành lập các Ban liên lạc lâm thời)

e.     Thủ Quỹ: Chử Linh Chi (Gia Lâm, Hà Nội)

6.     Các thành viên Ban Liên Lạc Dòng Họ Chử Việt Nam lâm thời sẽ xây dựng kế hoạch, chương trình và các hoạt động cần thiết để phục vụ buổi gặp mặt kỷ niệm 5 năm thành lập Họ Chử Việt Nam 12/08/2017 và ra mắt Ban Liên Lạc Dòng Họ Chử Việt Nam lâm thời. Dự kiến Trong tháng 6/2017, Anh Chử Văn Oanh chủ trì biên soạn và hoàn thành Dự thảo Quy ước Ban Liên Lạc để xin ý kiến thống nhất các thành viên trong Ban Liên Lạc Dòng Họ Chử Việt Nam lâm thời.  Đến cuối tháng 06/17 Ban Liên Lạc Dòng Họ Chử Việt Nam lâm thời sẽ xây dựng xong bản sơ thảo cương lĩnh hoạt động.

7.    Trước 12/08/17 Ban Liên Lạc Dòng Họ Chử Việt Nam lâm thời sẽ kết nạp thêm thành viên là đại diện các chi họ Chử tại các địa phương, nhất là Chử Xá. Dự kiến 12/08/17 kỷ niệm 5 năm thành lập Họ Chử VN tại Chử Xá.

Từ trái qua phải: Chử Văn Hùng, Chử Đức Nhã, Chử Đức Toàn, Chử Văn Kiện, Chử Đức Hạnh

Ý Nghĩa:

  1. Kết nối và tạo thanh thế cho cả dòng họ về lâu dài.
    2. Tạo điều kiện, hỗ trợ và phối hợp các thành viên trong quá trình sinh sống.

Định hướng nội dung hoạt động của Ban Liên Lạc Dòng Họ Chử Việt Nam lâm thời:

  1. Xây dựng phương pháp và cách kết nối các chi thành Dòng Họ Chử Việt Nam
  2. Thuyết phục, hỗ trợ các chi họ Chử xây dựng gia phả nhằm thống kê, kết nối
  3. Xây dựng kỷ yếu họ chử và kết nối các sự kiện về các danh nhân họ Chử trong quá khứ. Chấp nhận truyền thuyết Chử Đồng Tử và xây dựng thông tin về nhân họ Chử theo các tài liệu sưu tầm được.
  4. Xây dựng ban liên lạc với đại diện vùng miền trong cả nước.
  5. Tổ chức và thống nhất phương án thực hiện của họ Chử trước mắt và giai đoạn dài. Tổ chức ngày 12/8/2017 tại Hà Nội

Kính đề nghị các anh chị em, những người Việt Nam mang Họ Chử trên đất nước Việt Nam và người Việt Nam định cư ở ngoài nước quan tâm đến sự kiện này có thể tham gia, đóng góp liên hệ với chúng tôi qua các đầu mối (tạm thời) sau:

  1. Chử Đức Tuyến – ĐT: +84904959669 ; chuductuyen@gmail.com
  2. Chử Đức Hoàng – ĐT: +84913060581 ; hoangcd@hochu.vn

Họ Chử Việt Nam.

 

Tag :